TONER NEDİR

 Toner Dolumu

TONER
Fotokopi makinalarında ve lazer yazıcılarda kullanılan;karbon elementinden oluşan toz boyaya "Toner" denilir. Her yazıcı modeline göre farklı özelliklidir.Siyah, magante, sarı, mavi renk olarak üretilir.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılara nazaran, çok daha fazla baskı kapasitesine sahip olan lazer yazıcıların toner kartuşları boşaldığında, bilinenin aksine ehil ellerde orjinalinden kesinlikle ayırdedilemeyecek kalitede dolum yapılabilir. Bu işlem kesinlikle yazıcınıza hiçbir zarar vermez.

Bilinenin ve iddia edilenin aksine, orjinali neredeyse yazıcıyla eşdeğer fiyata malolan son derece pahalı mono veya renkli lazer yazıcınızın toner kartuşlarını, son derece cazip bir fiyata (orjinal kartuşun fiyatının en az 4'te biri), marka ve model farklılıklarına göre 2-3 dolum yaptırabilir, deforme olmuş parçaların değişmesi ile "Yenileme işlemi" ni tercih ederek toner kartuşlarınızın kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.

LİDER ATILIM BÜRO MAKİNELERİ olarak, marka/model ayırdetmeksizin, bütün toner kartuşlarına % 100 garantili dolum, tamir ve bakım yapıyoruz.


TONER YENİLEME SIRASINDA SIK KARŞILAŞILAN HATALAR
Lazer Kartuşlarda yenileme sırasında karşılaşılan hatalar genellikle kartuşun drum, drum bıçağı, manyetik merdane, manyetik merdane bıçağı veya PCR Şarj merdanesi gibi ana parçaları ile ilgili olabileceği gibi Yardımcı Drum Bıçağı (Recovery Blade), elektrik kontakları, drum kapakları, merdane yüzükleri (bushing) veya kartuşun plastik aksamı ile'de ilgili olabilir. Aşağıda belirtilen parça hataları tek bir kartuş tipine özel değildir. Spesifik bir kartuşla ilgili problemler için eğer var ise o kartuş için hazırlanmış yenileme talimatlarını incelemek yerinde olacaktır.

OPC DRUM
En sık karşılaşılan kartuş hataları druma bağlı hatalardır. Drum bıçağı sürekli olarak drum üzerindeki toner fazlalığını basınçla sildiği gibi, kağıt da baskı sırasında druma sürtünerek drum yüzeyinde aşınmaya sebep olur. En sık karşılaşılan Drum baskı hataları şunlardır.
Düz ve ince bir çizgi: Bu hata çizilmiş bir drumın göstergesidir.
Sayfa boyunca tekrar eden noktalar: Bu hata drum yüzeyinde küçük bir çizik veya çentiğin göstergesidir. Noktalar arası mesafe drumın çevresinin ölçüsü ile aynı olmalıdır.
Sayfa boyunca devam eden gri toner lekeleri: Bu hata ışık (genellikle güneş ışığı) tarafından zarar görmüş druma bağlıdır. Lekeler arası mesafe yine drumın çevresinin ölçüsü ile ilgilidir.
Sayfanın sağ veya sol kenarında oluşan gri "lastik İzleri" gibi baskı hataları: Bu hata yıpranmış druma bağlı gelişen bir hatadır. Drum yüzeyindeki kaplamalarda oluşan aşınmalar ilk olarak drum ünitesinin kenarlarında oluşarak baskı hataları olarak kendini gösterecektir.

Yukarıda belirtilen bütün hatalarda drum değiştirilmelidir. Zarar görmüş bir drum'ı onarmanın güvenilir bir yolu yoktur.

DRUM BIÇAĞI (WIPER BLADE)
Drum Bıçakları, baskı esnasında drum üzerinde kalmış toner artıklarını temizler. Sık karşılaşılan Drum Bıçağı hataları şunlardır.
Sayfa boyunca devam eden gri ince çizgi: Bu hata kesilmiş veya yıpranmış bir bıçak nedeniyle oluşur.
Baskıda gri zemin oluşması ve baskıdan sonra drum üzerinde toner görülmesi: Bu hata eskimiş ve sertleşerek esnekliklerini yitirmiş Drum bıçaklarının göstergesidir. Bu şekilde sertleşen bıçaklar genellikle sarı renge dönüşmüştür. Sarı renkteki bıçaklar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yenileme işlemi sırasında eğer Drum bıçağı ve Drum yeterince pudralanmamış ise bıçaklar druma yapışabileceği gibi, drum üzerinde atlamalar yaparlar, bıçaklarda atlama olduğunda genellikle drum zedelenir. Bu durumda bıçak yenilenmelidir.

MANYETİK MERDANE
Manyetik merdane özel olarak kaplanmış ve toneri, toner haznesinden druma aktarmaya yarayan parçadır. Manyetik merdanelerde oluşan hataların çoğu kaplama yüzeyinin aşınması ve çizilmesi nedeni ile oluşur. Bütün tonerler aşındırıcı Özelliğe sahiptir, bu özellik manyetik merdane bıçağının toneri basınçla merdaneye sıkıştırarak sıyırması ile birleşince aşınma kaçınılmaz olur. Sık karşılaşılan manyetik merdane hataları şunlardır.
Baskının silik olması: Silik baskı yapan kartuşların en büyük sebebi aşınmış ve yıpranmış manyetik merdanelerdir.Merdanenin üzerindeki siyah kaplama zamanla aşınacaktır, eğer merdanenin görsel kontrolünde, gümüş renkli tübü görebiliyorsanız kaplama aşınmıştır ve merdane değiştirilmelidir. Bu hata genellikle düz siyah veya gri skala baskılarda kendini daha net gösterir. Normal yazılar çoğu zaman düzgün baskı vermeye devam ederler.
Baskıda beyaz boşluklar: Bu hata genellikle kaplama üzerindeki çiziklerden meydana gelir. Genellikle bir, iki çizik problem oluşturmaz, ancak bu sayıdan fazla çizik olursa boşluklar oluşmaya başlayacaktır, özellikle çiziklerin aynı bölgede olduğu zamanlarda bu boşluklar dahada belirgin olarak ortaya çıkacaktır.
Sayfa boyunca görülen açık ve koyu renkli bantlar: Bu genellikle çarpık ve eğrilmiş manyetik merdanelere bağlı gelişen bir hatadır.
Kesik kesik baskı: Manyetik merdane kontağının kötü olması silik veya boş sayfalar basılmasına neden olabilir.

MANYETİK MERDANE YÜZÜKLERİ (BUSHING)
Manyetik merdane yüzükleri manyetik merdane ve drum arasında bir boşluk oluşturmak için kullanılan plastik parçalardır. Drumın kenarları direkt olarak bu yüzükler üzerinde dönerler. Çatlamış yıpranmış, içi toner dolmuş yüzükler OPC drumın kaplamasını fiziksel olarak yırtar. Bu yüzükler kartuşun tekrar bir araya getirilmesi sırasında mutlaka kontrol edilmeli, temizlenmeli ve yıpranmış, aşınmış olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.

MANYETİK MERDANE BIÇAĞI (DOCTOR BLADE)
Bu bıçak manyetik merdaneye aktarılan toner miktarını kontrol eder. Yıpranmış bir Manyetik Merdane Bıçağı silik baskılar oluşmasına neden olur. Aynı zamanda manyetik merdane yüzeyinde kesik oluklar oluşmasına sebep olarak baskı yapılan sayfalarda yukarıdan aşağıya ince bir çizgi halinde kesik beyaz boşluklar oluşmasına neden olur.

PCR ŞARJ MERDANESİ
PCR şarj merdanesi drum üzerindeki başlangıç şarjını yükleyen ve aynı zamanda her döngünün sonunda drum yüzeyinde kalan artık şarjları silen parçadır. Bu çift görevinden dolayı PCR lardan kaynaklı ciddi hatalar oluşur. Çoğu hatalar nemin düşük olduğu kış aylarında, nemin yüksek olduğu yaz aylarına oranla daha sık görülür.
Hayalet etkisi: Bu etki, sayfanın üst kısmında basılan bir görüntünün, hemen altında daha silik olarak tekrar etmesidir. Bu hata genellikle PCR'ın dış kaplamasının aşınmasından kaynaklanır. Ayrıca PCR'lar için satılmakta olan temizleme solüsyonlarının çok miktarda PCR yüzeyine tatbik edilmesi nedeni ilede bu hata kaynaklanabilir.
Kartuşun tüm sayfaya gri zemin atması: Bu hata da PCR'ın dış kaplamasının yıpranmasından oluşur.
PCR yüzeyindeki bir kesik veya hasar, PCR ünitesinin çevresinin uzunluğunda kağıt üzerinde tekrar eden siyah baskı hataları oluşmasına neden olur.